แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยระดับกรม ประจำปี 2565

สพร. ได้ดำเนินการจัดทำ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยสามารถดูได้ที่ลิงก์ Click

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ติดต่อสอบถาม Line : @dgsurvey2022, E-mail : dgsurvey2022@dga.or.th